งบประมาณ และการเปิดร้านกาแฟสด

Share Button

ในการเปิดร้านกาแฟสด สิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีจึงจะเปิดร้านกาแฟสดได้ ก็คืองบประมาณนั่นเอง งบประมาณที่มีอยู่ หรือไปหากู้มาเพื่อเปิดร้านกาแฟ เป็นเงินที่ไม่ได้หามาได้ง่ายๆ จึงต้องมีการวางแผน และบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้ดีที่สุด
การเปิดร้านกาแฟสด ควรวางแผนการทำร้านให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถควบคุมงบประมาณได้ และไม่ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนงบประมาณ หรืองบประมาณบานปลาย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการเปิดร้านกาแฟ หรือทำธุรกิจต่างๆ เพราะค่าใช้จ่ายในการทำร้านกาแฟสดนั้นมีอยู่มาก ทั้งค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบและตกแต่งสถานที่ ค่าวางระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ระบบเก็บเงิน ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำร้านกาแฟ ค่าเงินหมุนเวียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้น เช่น ค่าวัตถุดิบสินค้า ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น

งบประมาณในส่วนที่สำคัญ ที่จะต้องลงทุนอย่างคุ้มค่า นั่นก็คือเครื่องชงกาแฟ เพราะ เครื่องชงกาแฟมือสอง เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในการเปิดร้านกาแฟสด การใช้งบประมาณในการเลือกเครื่องชงกาแฟ มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

1. ควรใช้งบประมาณอย่างเต็มที่
ที่บอกว่าเต็มที่ หมายถึงควรเลือกอย่างดีที่สุดที่คุณจะสามารถให้งบประมาณกับเครื่องชงกาแฟได้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีผลต่อรสชาติ และกลิ่นของกาแฟแต่ละแก้วโดยตรง หากเลือกเครื่องชงกาแฟเพราะเห็นแก่ราคาถูก หรือให้งบประมาณเครื่องทำกาแฟแค่ให้พอมีใช้ไปก่อน ก็อาจจะไม่สามารถผลิตน้ำกาแฟที่มีคุณภาพออกมาได้ จึงไม่สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้ แล้วในที่สุดก็ต้องลงทุนซื้อใหม่

2. ควรเลือกอย่างมีความเหมาะสม
และที่บอกว่าควรมีความเหมาะสม ก็คือควรคำนึงถึงการใช้งาน และเป้าหมายในการขายในแต่ละวันของคุณประกอบการตัดสินใจเลือกด้วย เช่น ต้องการขายจำนวนมากต่อวัน ก็อาจต้องเลือกแบบที่มี 2-3 หัวชง เป็นต้น ซึ่งนอกจากเครื่องชงกาแฟแล้ว เครื่องบดกาแฟก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะต้องใส่ใจในการเลือกให้ได้คุณภาพดีที่สุดอีกด้วย เพื่อให้สามารถรองรับการขายในแต่ละวันได้

การใช้งบประมาณในการเปิดร้านกาแฟสด จะต้องมีการแบ่งงบประมาณในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน และจะต้องมีเงินสำรองไว้สำหรับในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนอีกหนึ่งก้อน การบริหารงบประมาณที่ดี และเหมาะสมกับเป้าหมายที่วางไว้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวุ่นวายและขาดทุนตามมาได้