การสักคิ้ว และการดูแลคิ้วหลังสักที่ถูกต้อง

Share Button

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราได้คิ้วที่สักออกมาแล้วสวยงาม ถูกใจมากที่สุดนั้น สองสิ่งสำคัญก็คือช่างสัก และตัวเราเองนั่นเองทั้งช่างสัก และตัวเราเองนั้น เป็นปัจจัยสำคัญของคิ้วสวย ช่างสักจะมีส่วนสำคัญในการสักคิ้วได้อย่างสวยงาม ได้ตามความพึงพอใจของเรา และลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ข้อผิดพลาด ความไม่สวยงาม เชื้อโรค หรือสิ่งอื่นๆ ที่ไม่คาดคิด ส่วนตัวเราเองก็มีส่วนสำคัญในการหาข้อมูลที่ถูกต้อง และการดูแลคิ้วหลังจากการสัก

ช่างสักที่คุณเลือก จำเป็นที่จะต้องจบหลักสูตรการสักคิ้วมาจาก โรงเรียนสอนสักคิ้วสามมิติ หรือสถาบันที่มีมาตรฐาน เพราะการสักคิ้วเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่จะต้องผ่านการอบรม เรียนรู้ ฝึกฝนอย่างมีหลักการ จนมีความชำนาญ พร้อมประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ

ส่วนของผู้ที่ต้องการสักนั้นจะต้องหาข้อมูลให้ดีเสียก่อนในทุกด้าน และจะต้องดูแลคิ้วหลังจากสักมาอย่างถูกต้องด้วย

ขั้นตอนของการสัก
หลักๆ แล้ว ขั้นตอนของการสักแต่ละที่จะแตกต่างกันไป แต่จะมี 3 ขั้นตอนสำคัญ คือ
1. ทายาชา
2. เลือกทรงคิ้ว และวาดคิ้วตามทรงที่ต้องการและเหมาะสม
3. ทำการสักคิ้วตามที่ออกแบบ และตามรูปแบบที่เลือก เช่น สักสามมิติ หกมิติ เป็นต้น โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
การดูแลหลังการสัก
– คิ้วหลังการสักควรหลีกเลี่ยงให้คิ้วถูกต้องสารเคมี สบู่ ยาสระผม หรือสิ่งต่างๆ อาจใช้การทำความสะอาดหน้าโดยนำผ้ามาชุบน้ำเช็ดหน้าก็ช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้คิ้วถูกต้องน้ำได้เช่นกัน
– คิ้วที่สักมานั้น ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการตกสะเก็ดและลอกออกประมาณ 7-14 วัน ซึ่งเราไม่ควรแกะ หรือดึงออกเด็ดขาด
– ช่างจะให้ยามาทา ควรทาตามที่ช่างแนะนำ
– ผิวหนังของเราจะสมานตัวไปตามเวลา และจะเข้าที่ในเวลาประมาณ 2-3 เดือน

อยากมีคิ้วสวยก็ต้องหาข้อมูลในการสักให้ดีที่สุด ต้องรอในช่วงที่คิ้วลอก และต้องดูแลคิ้วหลังการสักอย่างถูกต้องด้วยนะคะ