หาคนดูแลผู้ป่วยโดยตรงโดยไม่ผ่านศูนย์

Share Button

ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจในการที่เรานั้นจะหาคนดูแลผู้ป่วยโดยตรงอะไรนี้หรอกแต่ก่อนเรานั้นเคยใช้บริการผ่านศูนย์มาตลอดแบบนั้นมันน่าจะดีกว่าเรานั้นตั้งใจแบบนั้นเรานั้นคิดว่าการหาผ่านตัวแทนอย่างน้อยเด็กเกอิดการเบี้ยวหรือว่ามันมีปัญหาลักเล็กขโมยน้อยจะได้ให้ศูนย์รับผิดชอบได้เรานั้นคิดแบบนั้นแต่พอเรานั้นตัดสินใจในการใช้บริการไปจริงเรานั้นกลับได้พบเลยว่าบางทีศูนย์ หมอเส็ง มันกลับช่วยอะไรเรานั้นไม่ได้เลยแม้นแต่น้อยมันเท่านั้นแหละมันเหมือนกันว่ากับการที่เรานั้นจะหาคนดูแลผู้ป่วยโดยตรงไม่ต่างกันเลยสุดท้ายก็ไมรับผิดชอบอะไรเลยเลยว่าต่อไปนี้จะหาเองแล้วหาผ่านศูนย์แล้วไม่ต่างกันจ่ายแพงไปเท่านั้นเรานั้นเลยต่อไปนี้เรานั้นตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะหาคนดูแลผู้ป่วยโดยตรงเรานั้นตั้งใจแบบนั้นเรานั้นเทียบแล้วค่าใช้จ่ายมันไม่แพวงเท่าไหร่เรานั้นดีคนดีเหมือนกันเรานั้นเลยว่าจะเลือกหนทางนี้ดีกว่า