เลือกรถโฟล์คลิฟท์มาให้ตรงงาน ใน 12 ประการ

Share Button

forklift
แม้ว่าจะเป็นเพียงรถยกสำหรับขนของ หรือจัดเก็บ เคลื่อนย้ายสินค้า แต่รถโฟล์คลิฟท์ก็มีอยู่หลายประเภท หลายชนิด ซ้ำยังมีรายละเอียดในแต่ละรุ่นแตกต่างกันออกไปอีกเมื่อเป็นแบบนี้ ก็อาจทำให้เลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ได้ยากขึ้น หรือไม่แน่ใจว่าจะเลือกอย่างไรดี

หากคุณกำลังลังเลว่าจะเลือกใช้งาน forklift อย่างไรให้ตรงกับงานดี ก็สามารถพิจารณาได้จาก การเลือกใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ใน 12 ประการดังต่อไปนี้

1. มีต้นทุนเท่าใด และต้องการคุณภาพเท่าใด
2. มีความคุ้มค่า ใช้งานได้สมกับราคาที่ต้องจ่ายไป
3. ขนาดและน้ำหนักที่มากที่สุดของสิ่งที่ต้องการยก
4. ความสูงที่สุดที่ต้องการยก
5. ความถี่ในการใช้งาน และระยะเวลาใช้งานในแต่ละวัน
6. สถานที่ที่ใช้งาน ต้องการใช้ภายในหรือภายนอกอาคาร
7. ลักษณะของผิวพื้นที่ใช้งาน
8. ต้องใช้วางบนชั้นวางหรือไม่
9. ความกว้างของพื้นที่ทำงาน
10. ลักษณะและขนาดของเพลท
11. ต้องการอุปกรณ์เสริมอื่นๆหรือไม่
12. อุณหภูมิและสภาพอากาศที่ต้องการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

นอกจากนี้แล้ว ควรหาข้อมูลให้มากก่อนตัดสินใจซื้อ อีกทั้งยังควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีความชำนาญในการเลือกซื้อและเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ให้ตรงกับลักษณะของงาน และมีความคุ้มค่า เพราะในบางเรื่อง จำเป็นต้องเรียนรู้เอาจากประสบการณ์ด้วย

อย่างไรก็ตาม การเลือกรถโฟล์คลิฟท์ คุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก จึงควรเลือกรถที่มีคุณภาพมากกว่ามองถึงเรื่องของราคา เพราะการซื้อโดยคำนึงถึงความประหยัดอย่างเดียว อาจทำให้ทำงานได้ไม่ดี และต้องซื้อใหม่ ซึ่งเป็นการเสียทั้งเวลา และเสียทั้งทุนทรัพย์