สถาบันสอนทำผมปั้นช่างทำผมมืออาชีพรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมซาลอน

Share Button

โมเดลใหม่นี้คนไหนที่มีผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ๆ หรือผ้าโพกศีรษะ ผ้าพันคอรับประกันคุณภาพโดยผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกได้ทุ่มเททำขึ้นมาผ่านงานดุษฎีนิพนธ์ชื่อการพัฒนามาตรฐานสอนทำผมวิชาชีพช่างทำผมไทยนำผ้าเหล่านั้นมาใช้มัดผมที่แบ่งเป็นช่อๆ เป็นเกลียวแล้วดึงให้แน่น ม้วนให้เป็นเกลียวไปกับเส้นผม ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนหมดซึ่งถูกนำมาออกแบบเป็นหลักสูตรการเรียนทำผมแบบใหม่ที่มีโครงสร้างเนื้อหาสอนทำผมครอบคลุม ได้แก่ ด้านทัศนคติ ด้านความรู้ทักษะ ด้านบริหาร และด้านบริการแล้วก็นอนหลับตื่นมาพรุ่งนี้สาวๆ ได้เกลียวผมอีกแบบที่สวยเป็นลอนแล้วซึ่งถือเป็นแก่นของความสำเร็จในธุรกิจซาลอน อีกทั้ง สอนทำผม เป็นการตอบโจทย์การเรียนรู้แบบศาสตร์ที่หลากหลายแต่อย่าเพิ่งตกใจไปถ้าเห็นผมที่แกะออกมาจะเกลียวขดดูไม่เป็นธรรมชาติลองใช้หวีหรือมือสางดู จะได้เกลียวผมที่ดูสวยขึ้นแน่นอนเหมาะกับสังคมในปัจจุบันกลยุทธ์ของเน้นการเสริมสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างด้วยการนำโครงสร้างเนื้อหามาถ่ายทอดในลักษณะการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติจริง