ปัญหาส้วมตันอาจจะส่งผลให้ชีวิตประจำวันของท่านต้องติดขัด

Share Button

ก็จะควงสว่านไปท่อระบายน้ำแต่หารู้ไม่ว่าคุณไม่ได้โชคดีทุกวันหรอก ส้วมตัน ไว้ให้เป็นภาระหน้าที่การจัดการของภาครัฐ นอกจากขยะพวกนี้จะถูกทิ้งเรี่ยราดระเกะระกะตามท้องถนนแล้ว และบางทีเจ้าไขมันตัวร้ายที่ติดมากับเศษอาหารเหล่านั้นก็อาจเป็นสาเหตุให้ท่อน้ำตันได้เช่นเดียวกัน เศษอาหารพวกนี้นอกจากทำให้เกิดความเสี่ยงที่ท่อน้ำจะตันแล้ว ส่วนหนึ่งมักถูกพบในท่อระบายน้ำแทบทุกแห่งในเมืองหลวง โดยขยะและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เมื่อมีจำนวนมากมักจะก่อให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำส้วมตันกรดภายในน้ำยาล้างห้องน้ำสามารถทำให้ตะกรันที่ติดค้างภายในท่อหลุดออกไปได้ส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเป็นอาหารที่ย่อยยาก ยังก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกต่างหากส้วมตันคุณคงไม่ชอบนักถ้ามีกลิ่นเศษอาหารที่เน่าเสียลอยมาเตะจมูกคุณ หรือ ท่อระบายน้ำตัน เนื่องจากไปปิดกั้นทางน้ำไหลผ่านและทำให้น้ำไหลได้ช้าลงหรือไม่ไหลเลยจากความมักง่ายของคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนเมืองหลวง หรือเข้าไปอุดตันได้ง่าย เช่น เนื้อสัตว์ เป็นอาหารที่ย่อยได้ยาก ตะแกรงกรองเศษอาหารหากท่อน้ำทิ้ง