เพิ่งเลิกกิจการ อุปกรณ์สักคิ้ว พร้อมอุปกรณ์มาขายเพี๊ยบ

Share Button

เราเองเพิ่งจะเปิดตัวร้านนวดร้านสปาไปคือถามว่ามันอยากที่จะเลิกในการทำร้านไหมันไม่อยากที่จะเลิกในเมื่อร้านมันไปได้ดีแบบนี้เรานั้นจะมาเลิกทำไม่เรานั้นคิดว่ามันไปได้ดีมันน่าจะทำไปเรื่อยเรานั้นคิดแบบนั้นเราเองทำแล้วมันมีความสุขเรานั้นก็เลยอยากที่จัดการในการทำไปตอลดเรานั้นไม่คิดว่าเรานั้นจะจัดการในการที่จะเลิกที่สุดท้ายความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเรานั้นมาเปิดร้านอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดมาเคยมีแผนใครคิดว่าจะมามีแฟนตอนแก่แบบนั้นเรานั้นว่ามันไม่ค่อยไหวนะสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่จะมาเลิกกิจการจะต้องขาย อุปกรณ์สักคิ้ว เพราะว่าจะต้องตามแฟนไปแต่งประเทศจนได้เรานั้นจึงจะมาประกาศขายคิดว่าจะไปเปิดที่โน้นแฟนจะเป็นคนลงทุนครั้นว่าจะขนและยก อุปกรณ์สักคิ้ว ไปจากที่นี้เราว่ามันไม่ค่อยน่าจะไหวเลยว่าน่าจะขายดีกว่าเอาทุนนี้ไปแต่งประเทศเอาไว้ตั้งต้นในการทำร้านสปาและซื้อ อุปกรณ์สักคิ้ว ที่โน้น