เกณฑ์การคัดเลือกพนักงานขับรถตู้ ควรมีหลักอย่างไร

Share Button

เช่ารถตู้
ต้องบอกว่าพนักงานรถตู้ เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางแทบจะทั้งหมด ดังนั้น ตัวพนักงานรถตู้ต้องมีคุณภาพและมีความเหมาะสมในการเป็นพนักงานขับรถตู้
พนักงานขับรถที่ดีและมีความเหมาะสมในการคัดเลือกเพื่อมาเป็นพนักงานขับรถตู้แต่ละคัน ควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมดังนี้

1. มีทักษะในการขับรถที่ดี
พนักงานขับรถตู้ ควรมีทักษะในการขับรถอย่างดี มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขับขี่ได้อย่างดี รวมไปถึงมีประสบการณ์ในการขับรถอย่างมาก

2. มีวัยวุฒิที่เหมาะสม
พนักงานขับรถตู้ที่ผ่านการคัดเลือก ควรมีวัยวุฒิที่เหมาะสม ผ่านการทดสอบความสามารถในการขับขี่ มีใบขับขี่ รวมไปถึงมีความชำนาญในเส้นทางที่ต้องขับขี่เป็นอย่างดีอีกด้วย

3. มีความรับผิดชอบ
พนักงานขับรถตู้ที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร ควรส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมาย และคำนึงถึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักปฏิบัติตามกฎจราจร และไม่ขับรถอย่างประมาท

4. มีใจของการบริการ
นอกจากเรื่องของการขับรถแล้วการ เช่ารถตู้  พนักงานขับรถตู้ควรมีใจของการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างให้เกียรติ ให้บริการอย่างดี ไม่ปล่อยผู้โดยสารลงกลางทางหรือเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร

5. รักษาความสะอาด
พนักงานขับรถตู้ควรรักษาความสะอาดของรถ ทั้งภายนอกรถและภายในตัวรถ เพื่อให้ผู้โดยสารได้นั่งรถที่สะอาด ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือขยะ รวมไปถึงตัวพนักงานขับรถเองต้องแต่งตัวสะอาดสะอ้าน รักษาความสะอาดส่วนตัวอีกด้วย

การที่ลูกค้าจะมาใช้บริการรถตู้นั้น เรื่องของการบริการที่ดี เป็นสิ่งที่สำคัญ ผู้ขับขี่เองควรมีใจรักในการบริการ รวมไปถึงสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า นั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งพนักงานขับรถก็ถือเป็นตัวแปรหลักๆ จึงควรคัดเลือกพนักงานขับรถที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เพราะหากเกิดความสูญเสีย สิ่งที่ได้มาย่อมไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยอย่างแน่นอน