ข้อปฏิบัติสำคัญสำหรับผู้ขับforklift

Share Button

forklift
forklift เป็นรถยก ใช้งานประเภทยกสินค้าที่หลากหลาย ซึ่งในบางครั้งอาจมีน้ำหนักมาก มีขนาดใหญ่ และเก็บในที่สูงๆ อีกทั้งยังต้องทำงานในที่ที่ไม่กว้างมากนัก ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญ รวมถึงการเรียนรู้กฎระเบียบต่างๆ ในการใช้ forklift ดังนั้น ผู้ที่ขับจึงต้องได้รับการอบรม และมีความชำนาญในการใช้งานเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งกับผู้ร่วมงาน และองค์กรนั้นๆ

ข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับผู้ที่ขับforklift มีดังนี้

1. พนักงานขับ
ต้องขับโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่ในการขับเท่านั้น และพนักงานที่ขับ ต้องสวมหมวกนิรภัยให้เรียบร้อยทุกครั้ง

2. ก่อนใช้รถ
ก่อนใช้งาน ต้องมีการตรวจสภาพรถทุกครั้ง เมื่อจะเคลื่อนรถ ปลายงาทั้งสองข้างต้องเข้าหาคนขับ เพื่อป้องกันวัตถุที่ยกไหลตกลงมา

3. การใช้งาน
ในขณะที่กำลังขับforklift ห้ามผู้อื่นโดยสารไปบนรถด้วยเด็ดขาด ทุกของตามกำหนดน้ำหนัก และไม่สูงเกินไป รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในทุกขั้นตอนของการขับ ที่สำคัญ เมื่อรถต้องถอยหลัง จะต้องให้สัญญาณเสียงและไฟกระพริบทุกครั้ง

4. หลังเลิกใช้งาน
เมื่อเลิกใช้งาน ต้องปล่อยให้งาลงต่ำแตะพื้น ในลักษณะขนานกับพื้น แล้วจึงดับเครื่อง จอดในที่ให้จอด และตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ขับรถยกโฟล์คลิฟท์ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต และผ่านการอบรมการใช้งานforkliftมาเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น จึงจะเกิดความปลอดภัยสูงสุด

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www thaiforkliftmarket.com